NuNazorg levert complete nabestaandenzorg beginnend bij ieders unieke hulpvraag.
NuNazorg
Het verleent onafhankelijk diensten op de volgende gebieden:
– praktisch;
– emotioneel;
– levensbeschouwelijk;
– spiritueel.

Veel hulpvragen ontstaan niet direct na het verlies maar pas in een later stadium.
Daarom neemt de medewerk(st)er van NuNazorg 6 tot 8 weken na de uitvaart contact op met de nabestaanden.
Soms blijft het bij één gesprek, soms volgen er meer contacten.
De medewerk(st)er informeert de nabestaanden eerlijk en zo volledig mogelijk over de mogelijkheden.
Er wordt samengewerkt met gemeenten, welzijnsorganisaties en vrijwilligersorganisaties.

Er zijn voor de nabestaanden geen kosten verbonden aan deze dienstverlening.
Omdat wij deze nazorg essentieel vinden voor de rouwverwerking, neemt Purper uitvaartzorg de kosten voor eigen rekening.

Meer informatie is terug te vinden op deze site: http://www.nunazorg.nl/info-nabestaanden/