TOLAD

TOLAD

Er zijn verschillende manieren van as bestemming: verstrooien, verwerken in een sieraad, of in een urn bewaren.
Vandaag wil ik u kennis laten maken met een andere manier van as verstrooien.
Namelijk de TOLAD, Totem Of Life And Dead

De TOLAD is een wandelstaf die gevuld is met de as van een dierbare.
Bij elke stap die ermee wordt gezet kan er een kleine hoeveelheid as aan de onderkant van de staf worden losgelaten.
Hierdoor is het mogelijk om tijdens een wandeling geleidelijk as te verstrooien.
Op deze manier gebeurt dat subtiel, waardig en is het veilig voor alle weersomstandigheden.

Kinderen die met deze wandelstaf hebben gelopen noemen het verstrooien stempelen, immers door de stok neer te zetten,  zet de overledene een stempel op de plek.
De met as gevulde TOLAD geeft ongeveer 400 “stempels” af.
De as na een wandeling van ongeveer 1 tot 1,5 kilometer verstrooid.

Ik vind de wandeling met de TOALD een mooi ritueel waarbij de wandeling met meerdere personen gemaakt kan worden op het moment waarop de nabestaanden dit willen.

De wandelstaf kan van hand tot hand gaan.
Wanneer deze lichter wordt kunnen ook kinderen ermee wandelen.

Als u gaat wandelen met de TOLAD is er sprake van incidentele asverstooiing.
De regelgeving van de gemeente geeft uitsluitsel waar u wel en niet mag lopen.
Soms is er toestemming van de gemeente nodig.
Wanneer de gemeente niets geregeld heeft mag u in principe overal lopen.
In gebied van natuurmonumenten of staatsbosbeheer heeft u toestemming van de eigenaar van de grond nodig.
U kunt de site van TOLAD.eu bezoeken voor meer informatie.
Purper uitvaartzorg heeft een wandelstaf in huis. U kunt bellen of mailen om een afspraak te maken om deze te bekijken.