Resomeren

Resomeren is in België al wettelijk toegestaan.
In Nederland zal Minister Ollongren deze zomer besluiten of resomeren gelegaliseerd wordt. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor.

Resomeren

Door een lichaam te resomeren wordt het in ongeveer 3 uur tijd ontbonden in een chemisch bad. Het proces is uitgevonden door de Schot Sandy Sullivan. Volgens hem is resomeren milieuvriendelijker dan cremeren. Na afloop is er alleen een klein beetje poeder over van het lichaam.

Wanneer je kiest voor resomeren, verandert er tot het moment van afscheid na de uitvaartplechtigheid niets.
Daarna wordt de overledene in een resomeer-installatie geplaatst. Onder invloed van water en natronloog worden de chemische verbindingen verbroken. Het stoffelijk overschot wordt tot 3% van het oorspronkelijke gewicht gereduceerd. Je kunt wel zeggen dat het lichaam oplost in de vloeistof. Er blijft uiteindelijk alleen wat minerale as en vloeistof over.

Het proces is schoner dan begraven of cremeren. Dat wordt bevestigd door een onderzoek van TNO uit augustus 2011. Omgerekend bedraagt de milieubelasting voor begraven €85, voor cremeren €30 en voor resomeren nagenoeg €0. Daaruit kan worden opgemaakt dat er bijna geen milieubelasting meer optreedt bij deze techniek.

Het wachten is op een wijziging van de wet op de lijkbezorging en op een eerste “resomatorium”.

 Als je wilt zien hoe het proces in elkaar zit, kun je kijken naar dit animatiefilmpje op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=JNEQlMSZne8