Wensenboekje

Wensenboekje.

Het is niet zo vanzelfsprekend om over de eigen uitvaart na te denken.
Toch kan het prettig en geruststellend zijn om een en ander te bespreken en vast te leggen in een wensenboekje.
Ook voor degene die achterblijven kan dit troostend werken.
Immers, wanneer een naaste overlijdt en je moet ineens een uitvaart regelen kan het fijn zijn te weten dat de keuzes die je maakt, overeenkomen met de wensen van de overledene.

Gebruik wensenboekje

Het boekje wordt ook vaak gebruikt voor zaken waar je in eerste instantie niet aan denkt.
Bijvoorbeeld hoe moet het met de verzorging van achtergebleven huisdieren, waar liggen de verzekeringspapieren en waar vindt u de adressen van familie, vrienden en kennissen van de overledene.
Het is raadzaam om het boekje te bespreken met uw naasten.
Zo kan het hoe en waarom achter sommige wensen duidelijk worden.

Juridische status

Een persoonlijk wensenboekje heeft juridisch geen status.
Het is geen testament en het is geen codicil, waar de wet specifieke eisten aan stelt.
Een codicil bijvoorbeeld moet geheel (!) handgeschreven zijn, en dat is een ‘wensen-boekje’, hoe ‘persoonlijk’ ook, niet.

In de Wet staat dat de uitvaart moet plaatsvinden volgens de wens of de vermoedelijke wens van de overledene, tenzij deze wens voor de wet niet redelijk is.
Dat kan bijvoorbeeld met de kosten te maken hebben of iemand heeft heel speciale wensen zoals in een raket naar de maan geschoten worden.

Het is belangrijk dat er iemand is die voor de wensen van de overleden op kan komen, benoem daarom altijd een executeur testamentair.

 

Afspraak maken

U kunt vrijblijvend een afspraak maken met Purper uitvaartzorg om een wensenboekje te ontvangen of samen in te vullen.

 

Uitvaart wensenboekje