Een van de mooiste gedichten over het verlies van een dierbare is geschreven door de Engels-Amerikaanse dichter W.H. Auden (1907-1973). Het heet Funeral Blues. Willem Wilmink (1936-2003) vertaalde het onder de titel Begrafenisblues.     Zet stil die klokken....